Adresimiz

Bahçeyaka, Atatürk Blv. No:396, 07190 Döşemealtı/Antalya

Telefon Numaramız

0552 497 50 44

E-Posta Adresimiz

likya07muhendislik@gmail.com

Güneş Enerji Santralleri İmar ve Danışmanlık İşleri

Güneş Enerji Santralleri İmar ve Danışmanlık İşleri (CBS )


  Proje Değerlendirmesi: Güneş enerjisi santrali kurulumu için uygun arazi ve koşulların belirlenmesi. Mevcut yasal düzenlemelerin ve imar planlarının incelenmesi.
  Alan ve Arazi Analizi: Potansiyel arazinin fizibilitesinin değerlendirilmesi, topografik analizler, güneş ışığına maruz kalma süresi ve açılarının hesaplanması.
  İzin ve Ruhsat Süreçleri: İlgili belediyeler, çevre kuruluşları ve diğer yetkili kurumlar nezdinde gerekli izinlerin ve ruhsatların alınması için başvuruların yapılması ve sürecin takibi.
  Teknik Tasarım: Güneş enerjisi santrali için teknik tasarımın yapılması, panel yerleşimi, invertörlerin konumlandırılması, güneş izleme sistemlerinin seçimi ve diğer teknik detayların belirlenmesi.
  Finansal ve Ekonomik Analiz: Projenin maliyetinin belirlenmesi, yatırım getirisi hesaplamaları, enerji üretim potansiyeli ve gelir projeksiyonlarının yapılması.
  İnşaat Sürecinin Yönetimi: Projenin inşaat aşamasının yönetilmesi, tedarikçilerin koordinasyonu, inşaat ilerlemesinin takibi ve kalite kontrol süreçlerinin uygulanması.
  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması. Çevresel etkilerin minimize edilmesi için gerekli önlemlerin alınması.
  İşletme ve Bakım Danışmanlığı: Güneş enerjisi santralinin işletme ve bakım süreçlerinin planlanması, eğitimlerin düzenlenmesi ve sistem performansının izlenmesi.
  Yasal Takip ve Güncellemeler: Projenin yasal süreçlerinin takibi, mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması.
  Danışmanlık Hizmetleri: Müşterilere proje süreci boyunca danışmanlık hizmeti sağlanması, karar alma süreçlerinde destek verilmesi ve gerektiğinde çözüm önerilerinin sunulması.